tirsdag 9. februar 2021

Covid-19

Finnes flere fag- og forskningsartikler, rapporter og dokumentarer fra ulike hold som angår denne helt spesiellte situasjonen verden er i nå. En del av det er ganske oppsiktsvekkende, og kommer ikke alltid like tydelig frem i mainstream medier. Jeg foretrekker primært å finne informasjon om covid-19 fra leger, virologer, forskere osv fremfor politikere. Liker alltid å se ting fra forskjellige vinkler og aldri bare bruke én kilde blindt. Sunn skepsis. 

Er ikke noen konspirasjonteoretiker, men anbefaler alle å sette seg inn i dette og gjøre seg opp sin egen mening! Dette angår vår helse og vårt demokrati. I et demokrati må det være lov å sette spørsmål og snakke fritt uten å bli snakket stygt til, sensurert eller arrestert. Flere jeg kjenner tør ikke snakke åpent om dette i frykt av å bli sett ned på. I fryk av å bli sett på som konspirasjonsteoretiker og i verstefall hensynsløs og egoistisk. De fleste vil jo bare komme frem til sannheten og sette vitenskapelige fakta opp mot hverandre. 

Hvor dødelig er covid-19? Hvor mange har dødd i 2020 sammenliknet med 2019? En pandemi skal defineres på bakrunn av dødelighet og ikke antall "smittede". Eller vent litt. WHO endret definisjonen i 2009: man kan erklære en pandemi på bakgrunn av geografisk spredning uavhengig av hvor mange som dør...Dette er noe helt nytt i den medisinske historien. Og flere leger verden rundt reagerer. 

Hvorfor har ikke Norge økt med en enste intensivplast i løpet av dette året?

Er alle smittede smittefarlige? Er asymptomatiske `bærere` en reel frykt? 

Hva er en PCR-test og egner den seg for et diagnoseverktøy? Hvor mange syklyser kjører de den på? Hva sa oppfinneren selv, Kary Mullis, om PCR-testen?

Hvorfor får vi ikke vite noe særlig om enkle, kostnadslave og ufarlige faktorer som som kan virke forebyggende mot covid-19 (vit. d, sink osv?)

Hva sier vitenskapen om effekten av munnbindbruk blant befolkningen? I lang tid - helt frem til nå - har det aldri vært anbefallt å bruke munnbind for å hindre virussmitte. Det gjaldt blant annet både influensa (som kan være dødelig for flere) og svineinfluensaen. Og i hvertfall ikke hvis du er symptomfri! Det har helsemyndigheter alltid vært tydelige på. De har til og med sagt at det kan være mer smittefarlig å gå med munnbind. Alle som har gått med munnbind en hel dag vet også at man blir sløvere og mister konsentrasjon og fokus grunnet lavere oksygenopptak til kroppens celler. Dette sier seg nesten litt selv. Mye tyder på at det ikke akuratt booster opp immunforsvaret, noe vi gjerne trenger i en pandemi.

Hva står egegentlig i studiene some er gjort av de ulike vaksinene, eller mer presist - genterapiene? Hvordan kommer de frem til tallene? Hva vet vi egentlig om effekt og påvrikning det har på kroppen? 

**********

Andre linker:

# https://freedomman.org/video/plandemic/?fbclid=IwAR3a9dzDWvH3pxco-ihhOzV1OrHJ2RDo2_wHLuN2opOsx1cVqgEWIEkDKQE

# https://freedomman.org/video/pfizer-covid-19-vaccine-presentation/?fbclid=IwAR139spSah4Q81NAbY_uvGPEP6GASK0Drxq-HeUoFpGZ1AnKY7moZVfnyJg

# https://www.youtube.com/watch?v=EWNkJUDctdk&feature=share&fbclid=IwAR3kLQuubAKN1gBT8U9wUYqAeoBct6lfExRbKR7-N659seOn1AYsUZWosNM&ab_channel=Dr.SamBailey

# https://www.bitchute.com/video/Ofm3QnUjcIJT/?fbclid=IwAR38m38mq8QVM57itBgjrWXqbXE4su6FoixKKY1Rn9G_sX8UDaa6wsHEP_U

# https://www.itromso.no/meninger/2021/03/07/%C2%ABDette-er-eksperimentelle-vaksiner-og-vi-vet-absolutt-ingenting-om-eventuelle-fremtidige-bivirkninger%C2%BB-23607900.ece?fbclid=IwAR027-SDwQbWRiEm75J8JO8qWwLn50wCa6PrFjCqsL9Ws2HhwEBgjFZu2tc

**********

Ellers anbefaler jeg å ta en titt på:

# Great Barrington Decleration

# World Doctor Alliance

# World Freedom Alliance


Det er viktig å ta forhåndsregler og ikke ta for lett på ting. Men frykt er ikke veien å gå. Frykt har et potensiale til å være det farligste viruset som også blokkerer mye av bevisstheten og evnen til å tenke klart. Jeg tror at alle restirksjoner og påbud gjør mer skade enn nytte ut ifra et folkehelseperspektiv. Tiden vil vise. Sannheten vil nok komme frem til slutt. 


onsdag 12. august 2020

Jugular vein

“And indeed We have created man, and We know whatever thoughts his inner self develops, and We are closer to him than (his) jugular vein.” (Quran 50:16)

He is closer than our jugular vein. Why the jugular? What is so striking about this part of us? The jugular vein is the most important vein that brings blood to the heart. If severed, we die almost immediately. It is literally our lifeline. But Allah (swt) is closer. Allah (swt) is closer than our own life, than our own Self, than our own nafs. And He is closer than the most important pathway to our heart. 

- Yasmin Mogahed

mandag 20. juli 2020

Naturens mirakler

Everything is deeply connected. If you want to experience Allah more go sit in nature. Be with the plants, the trees, the stars, mountains and seas. Play with the animals look at the birds flying. Contemplating the intricate perfection by which Allah has created everything and everyone. Breathe in the salty air of the ocean, feel the soft sand of the desert, smell a fragrant flower. Be with the creation with mindfulness and presence. This earth is dying to tell you about Allah. It’s bursting at the seams to blossom the truth and offer you the fruits of God’s creativity and love. Place your head in prostration upon the the earth like a seed seeping passed the dirt. Let the humility of the Earth cover you. Because only once you seedling heart is embraced with the soul of humility can you be broken from the shell of pride and sprout into who Allah created you to be. Let go and let God help you groooow the spiritual fruits of your soul 🌱🌿🌴
- A. HelwaÅ leve som en reisende

Live in this life as if you where a stranger or a traveler 
- Prophet Muhammed (pbuh)

Dette sitatet sier veldig mye. Blant annet at vi mennesker er ikke herrer på jorden og "eier" egentlig ingenting. Naturen, dyr - ja helle jordkloden - er noe vi ´låner´og må ta vare på. Til og med vår egen kropp er en ´gave´ vi må passe på og behandle pent. 

Det sier også noe om viktigheten av å ikke bli betatt av verden på en materialistisk måte, at alt skal forsvinne før eller siden og viktigheten av å invistere i det som virkelig varer og betyr noe. Å ´leve enkelt´ - slik som en reisende - er lettere sagt enn gjort, men det er noe betydniningsfullt med det. "Aim to live in this world without allowing the world to live inside of you, because when a boat sits on water, it sails perfectly, but when water enters inside the boat, it sinks"
- Iman Ali

When we first experience this world (dunya), we become so impressed by its’ glitter. So we love it. Then once the glitter falls away, we become disappointed, so we hate it. Eventually we grow up further and begin to see, and interact with, dunya for what it really is: Something we need not hate--nor love. Just something we need to *use*. Allah describes dunya as a 'mata'a'. Among other meanings, 'mata'a' is a resource, a tool. A tool is what you make of it. It can help you--or it can kill you. Dunya is simply the bridge you must cross to take you back Home. Who gets attached to a bridge? Don't miss the point by either loving or hating it. The focus isn't the bridge. The focus is what's on the other side!  
- Yasmin Mogahedonsdag 24. juni 2020

Det indre og det ytre

Syntes denne illustrasjonen taler mye for seg selv. Mange temaer og verdier som berøres, og som står meg nært. Hvordan hver og enkelt sjel har et eget indre univers, som ingen andre vet den fulle sannhet om utenom en selv - og Gud. Hvordan det indre ikke ordentlig kommer til syne før i etterlivet, og hva som egentlig betyr noe og som man bør etterstreve. Om farene ved overfladiskhet og dyrking av image, selvforhøyelse og fasade. Om sammenlikning og den uutslukkelige tørsten mange har på ting, på opplevelser. Og hva man muligens bør styre unna for å oppnå vekst.

fredag 20. desember 2019

Mental helse

Både psykiske og fysiske faktorer er viktige for å ivareta vår mentale helse - alt henger sammen - alt fra tarmbakterier til hjerneceller. Her er en liste over punkter jeg anser som sentrale. Men det er viktig å påpeke at flere av momentene er verdifulle i seg selv, og at det kan være uheldig å instrumentilasere alt en gjør (gjøre A for å få B osv), samt å prøve å leve et liv for å konstant optimalisere seg selv (hamsterhjulet). 

# Tro mot verdier og prinsipper. Hengi deg til noe større og ikke være slave for egne begjær, penger eller andre mennesker.

# Ha ekte relasjoner. Ivareta. Være åpen og ærlig. 

# Rak rygg + god pust

# Se folk i øya og smil (god selvfølelse)

# Næringsrik mat (pro tarmbakterier) + nok drikke 

# Holde deg stelt 

# Bevegelse som fører til svette

# Være oppmerksomt tilstede. Bruke alle sansene.  

# La deg undres og fascineres 

# Takknemlighet, positivt fokus 

# Tenk på hva du gleder deg til 

# Være nysgjerrig. Reflektere. Lære noe nytt.  

# Akseptere, håndtere og kommunisere følelsene dine 

# Vær bevisst på tanke- og handlingsmønstre. Gjerne ha en daglig refleksjonspause på 
morgenen/kvelden. 

# Prøv og feil, og prøv igjen. Erkjenn dine svakheter og den mennekselige natur. 

# Gjøre ting 'godt nok'. Prioriter. 

Livstanker


Her er noen tanker jeg har gjort meg de siste årene. Verdier og prinsipper som er viktige for meg. Gjerne kom med innspill under :) 


<3
Balanse
Livet handler mye om å finne netopp det dét
Omtrent alt kan være bra, rent og postivt
samtidig urent, mørkt og nedbrytende 
avbehgig av mengde, situasjon, intensjon, kontekst 


<3
Du kan kun styre
over dine egne tanker og følelser
Alt det andre er
Ikke. Under. Din. Kontroll. 
Gjør det beste ut av situasjonen, 
og ikke la en person eller hendelse svartlegge dagen. 
Positivt refokusering. 
"Det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det"
Og ikke minst: 
la de små ting forbli små. 

Men så har du de som "har det" bra, samtidig som de "tar det" dårlig
De klarer ikke styre over sine tanker og følelser
Og de er kanskje også klar over det
Da kan mestringsfølelsen falle på bunn
Selvfølelsen forsvinner
Jeget forsvinner 
Og følelsen av  drukne blir en realitet
Hva med de?

<3 
Livet er ikke bare 
en intelektuell greie, en mental greie
Den er vel så mye 
en praktisk greie, en fysisk greie
Det går som hånd i hanske - 
de ytre (handlinger) og det indre (tanker og følelser)
Aspektene komplimenterer og utfyller hverandre
De ekstroverte kan ha en dendens til å 
helle litt for mye mot det ytre
Og de introverte 
mot det indre
Et dypt indre liv er bra det
Men er desverre av liten verdi 
dersom praktisk handlekraft uteblir
På den andre siden er det like tomt og meningsløst
med tilsynelatende gode handlinger 
uten særlige intensjoner 
Uten særlige gode tanker bak
"Walk the talk and talk the walk"


Tanker, følelser og handlinger 
er i gjensidig påvirkning
Men hva er det som styrer oss primært?
Noen kan ha gode tanker, 
men klarer ikke få det ut i handling
Og noen kan ha overvekt av 
tilsynelatende gode handlinger,
men baserer det på nedbrytbare tanker
Begge disse ytterpunktene blir lite verdifulle 
når følelsene ikke er på plass
Det er følelsene dine  - ditt ubevisste - som er ditt ekte jeg
Det er det som definerer oss. 
Sitter i førersetet og styrer våre 
tanker og handlinger
Hva er det du lengter etter? 
Hva er det du hengir deg til? 
Hva er det du elsker?


<3
Har du fått ett gullfjell, 
går du da på leit etter et nytt ett? 
Er det ikke tørsten du kjenner
når din brønn er full,
netopp den tørsten
som er uutslukkelig?
Du har masse å være takknemlig over.
Alltid.
Se et halvfullt glass
fremfor et halvtomt.
Til og med det som føles grusomt
og uforståelig,
er det en visdom bak.
Det du fokuserer på
blir større.
Vann det gode,
og det gode vil vokse. 

<3
Tenk på hvordan en diamant blir dannet. 
Under hardt trykk og press.
Det er nettopp gjennom stress,
sjelen blir gitt mulighet til å vokse.
Bli dype. Innsiktsfulle. Vakre. Våkne.
Det er i motbakke
det går oppover.
Voksesmerter.
Såret er det stedet lyset trer inn. 

<3 
Ha et sinn 
som er i bevegelse.
Vær åpen
for andre ideer.
Andre virkelighetsoppfatninger.
Ikke stå stille.
Ikke vær statisk.
Tørr det å være et sinn
i endring.
I stedet for standpunkter,
ha synspunkter
Surf oppå bølgene
som livet er.
Undre.
I ydmykhet. 

<3
Galt er galt 
selv om alle gjør det.
Og rett er rett
selv om bare én gjør det.
Alltid. Tenk. Selv.
Reflektere over hvorfor.
Hvorfor tenker du som du gjør?
Hvorfor gjør som du gjør?
Ikke bare gjør noe
fordi "alle andre gjør det".
Livet blir da
Overfladisk. 
Falskt.
Det krever mot å være den som stikker ut.
Som går "den andre vei".
Men ikke gi opp motet
Ikke gi opp streben etter din egen sannhet

<3 
Døm aldri en person. 
Du. Vet. Aldri.
Hva en person går gjennom,
tenker eller føler.
En person som er 'ti hakk' bak deg nå
kan være 'ti hakk' foran deg om ti år.
Hvis personen i det hele tatt
har vært "bak deg"?

<3 
Arroganse 
en av mennesets største gift
Det å tro at en er
bedre, høyere, større enn sidemannen
Eller det å gjøre noe 'godt'
for at andre skal tenke godt om en. 
Selvforhøyelse og selvdyrkelse
Behov for andres beundring 
Bakkekontakten forsvinner
Personen blir falsk
og mørkner til i sinn og kropp.
Et satanistisk trekk
Som kan gjemme seg og vokse i hver og enkelt
Dersom man ikke er bevisst
"Hvorfor ser du flisen i din brors øye,
men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?"

<3
Vi ser ikke ting som de er, 
vi ser ting som VI er. 
Til syvende og sist
ser vi alle verden gjennom våre subjektive briller.
Så aldri glem
at vi har ulike utgangspunkt og opplevelser,
og ikke kan bestemme
hva som er rett for den andre.
Forsøk i blant å se deg selv utenifra,
og den andre innenfra.
Forsøk i blant å ta noen steg tilbake
sett ting i større perspektiv

<3 
Å gjøre så godt man kan 
ut fra forutsetningene,
er godt nok.
Det mest essensielle
Vil. Alltid. Være.
Intensjonen.
Prøv, feil,
og prøv igjen.
Den sterke er ikke den som ikke faller
Den sterke der den som faller, og tørr å vise sårbarheten
som vi alle har
Den sterke er den som aldri gir opp håpet
For håpet er der - alltid - så lenge vi puster 

<3
Unngå å følge med på 
hva alle gjør hele tiden,
eller hvor alle er.
Finn roen i ditt eget liv.
Vær tilstede der du er.
Bruk sansene.
Oppmerksomt.
Tilstede.

Ikke sammenlikne deg. 
Alle har sine styrker og svakheter,
om du ser det eller ei.
Du er god nok.
Aksepter deg.
Hele deg.
Våg å være.
Hele deg.
Og ingen andre.
Se folk i øya og smil.
Har du det godt med det selv,
har du det godt med andre. 

<3
Våg å kjenne på følelsene dine. 
Alle følelsene.
Ufarliggjør dem, se dem inn i hvitøyet.
Gjerne stopp litt ved dem om du må
Reflektere rundt dem. 
Anarkjenn dem
Uten å dyrke dem 
Og så gå videre

Flykter du fra følelsene dine
eier de deg.
Du føler deg "tatt" av dem.
Akespeter du følelsene dine,
er det DU som eier DEM

På denne måten
kan en lettere å styre over uheldige
reaksjone og impulser.
Uheldige tankemønstre
Uheldige handligsmønstre.

Det er også en balanse mellom
å bagatellisere følelsene,
kjefte på dem, eller ignorere
samt det å være i selvmedlidenhet,
syntes synd på deg selv
Streb etter balansepunktet. Streb etter 'selvmedfølelse'. 

Emosjonell intelligens består av muskler
Og emosjonell styrketrening er
som annen styrketrening
Det tar tid. Må trenes. Vedlikeholdes.
Og krever tålmodighet og raushet

<3 
Ta oksygenmaska på 
deg selv først.
Når du er i balanse,
når du er i kontakt med deg selv,
så kjenn på kontakt med andre.
Kjenn på kontakten med naturen.
Kom nær.
Vær ekte.
God kontakt fører til
kjærlighet. 

<3 
Kjærlighet
Ofre
Noe
Av deg selv
Sette noe annet/annen foran deg selv.
Fordi
Du elsker

Kjærlighet er ikke en følelse
Som flykter hit og dit
Men en tilstand
En relasjon
Som gir utspring til andre følelse

Kjærlighet 
er betingelsesløs
Og ikke avhengig av kvantitative enheter
Målbare størrelser
Kjærlighet kan føre til
Tilknytning
Trygghet
Helhet
Samstemthet
Nærhet
Dyrk det
Og det gode vil vokse
Det som har verdi
Det som har meningonsdag 27. november 2019

Cat Stevens


"British Pop Legend Cat Stevens, who converted to Islam many years ago and since then has been called Yusuf Islam, caused a big fuss in the media during a visit to Turkey. One of the journalists from the Turkish news agency asked him the following question: "What do you say about Islam that you have now accepted which allows a man to marry four women? How can you logically justify this? How could you accept something like this as a westerner and an enlightened musician?''
Yusuf Islam replied, "You claim to know my previous state. Before I 
became Muslim, I was with so many women that I don't even know how many there were. I wouldn't even know if I had children from these women. When I lead such a depraved life, you were thrilled by me. Now I have become Muslim and I'm only married to one woman. I don't intend to marry a second woman either. Just as the Islamic order of life allows the man to marry up to four women, it also imposes on him a number of duties regarding women and children. In the west, there is no such responsibility. A child doesn't know his father and a father leaves this world without even once seeing his children.''

From Fan Page : Daleel

søndag 20. november 2016

"Den gang da"

Det var en gang hvor den islasmske sivilisasjonen var på topp innen flere vitenskapelige felt. Dette står i kontrast  til nå, hvor andelen analfabeter i flere muslimske land er 20-30 %. 

Her er en artikkel fra "National Geographic" som går videre inn på medisin som vitenskap og fagfelt. 
http://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2016/11-12/muslim-medicine-scientific-discovery-islam/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20161119history-muslimmedicine&utm_campaign=Content&sf42857429=1
Tidligere innlegg: 
-http://fjorderogmoskeer.blogspot.no/2014/05/religion-og-vitenskap.html
-http://fjorderogmoskeer.blogspot.no/2013/11/islamic-golden-age.html