fredag 20. desember 2019

Mental helse

Både psykiske og fysiske faktorer er viktige for å ivareta vår mentale helse - alt henger sammen - alt fra tarmbakterier til hjerneceller. Jeg har laget en liste over punkter jeg anser som sentrale. Men det er viktig å påpeke at flere av momentene er verdifulle i seg selv, og at det kan være uheldig å instrumentilasere alt en gjør (gjøre A for å få B osv), samt å prøve å leve et liv for å konstant optimalisere seg selv (hamsterhjulet). 

# Tro mot verdier og prinsipper (hengi deg til noe større)  

# Ha ekte relasjoner. Ivareta. 

# Rak rygg + god pust

# Se folk i øya og smil (god selvfølelse)

# Næringsrik mat (pro tarmbakterier) + nok drikke 

# Holde deg stelt 

# Bevegelse som fører til svette

# Være oppmerksomt tilstede 

# La deg undres og fascineres 

# Takknemlighet, positivt fokus 

# Tenk på hva du gleder deg til 

# Være nysgjerrig 

# Akseptere, håndtere og kommunisere følelsene dine 

# Vær bevisst på tanke- og handlingsmønstre. Gjerne ha en daglig refleksjonspause på morgenen/kvelden. 

# Prøv og feil, og prøv igjen. Erkjenn dine svakheter og den mennekselige natur. 


# Gjøre ting 'godt nok'. Prioriter. Livstanker

Her er noen tanker jeg har gjort meg de siste årene. Verdier og prinsipper som er viktige for meg. Gjerne kom med innspill under.


Du kan kun styre 
over dine egne følelser og tanker. 
Alt det andre. 
Er.
Ikke. 
Under. 
Din. 
Kontroll. 
Gjør det beste ut av situasjonen, 
og ikke la en person/hendelse svartlegge dagen. 
Positivt refokusering. 
"Det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det"
Og ikke minst: 
la de små ting forbli små. 

<3

Har du fått ett gullfjell, 

går du da på leit etter et nytt et? 
Er det ikke tørsten du kjenner 
når din brønn er full, 
netopp den tørsten 
som er uutslukkelig? 

Du har masse å være takknemlig over. 
Alltid. 
Se et halvfullt glass 
fremfor et halvtomt. 
Til og med det som føles grusomt 
og uforståelig, 
er det en visdom bak. 
Det du fokuserer på 
blir større. 
Vann det gode, 
og det gode vil vokse. 

<3

Tenk på hvordan en diamant blir dannet. 
Under hardt trykk og press. 
Det er nettopp gjennom stress,
sjelen blir gitt mulighet til å vokse. 
Bli dype. Innsiktsfulle. Vakre. Våkne. 
Det er i motbakke 
det går oppover. 
Voksesmerter.
Såret er det stedet lyset trer inn. 

<3

Ha et sinn 
som er i bevegelse. 
Vær åpen 
for andre ideer. 
Andre virkelighetsoppfatninger. 
Ikke stå stille. 
Ikke vær statisk. 
Tørr det å være et sinn 
i endring. 
I stedet for standpunkter,
ha synspunkter
Surf oppå bølgene 
som livet er. 
Undre. 
I ydmykhet. 

<3

Galt er galt 
selv om alle gjør det. 
Og rett er rett 
selv om bare én gjør det. 
Alltid. Tenk. Selv. 
Reflektere over hvorfor. 
Hvorfor tenker du som du gjør? 
Hvorfor gjør som du gjør? 
Ikke bare gjør noe 
fordi "alle andre gjør det". 
Livet blir da 
Overfladisk. Falskt. 
Det krever mot å være 
den som stikker ut. 
Som går "den andre vei". 
Men ikke gi opp motet
Ikke gi opp strben etter din egen sannhet

<3 

Døm aldri en person. 
Du. Vet. Aldri. 
Hva en person går gjennom, 
tenker 
eller føler. 
En person som er 'ti hakk' bak deg 

kan være 'ti hakk' foran deg 
om ti år. 
Hvis personen i det hele tatt
har vært "bak deg"


<3 

Arroganse 
en av mennesets største gift
Det å tro at en er 
bedre, høyere, større
en sidemannen
Eller det å gjøre noe 'godt' 
for at andre skal tenke godt om en. 
En kommer da i ubalanse, 
mister bakkekontakt, 
blir falsk 
og mørkner til i sinn og kropp.

"Hvorfor ser du flisen i din brors øye, 
men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?"

<3 

Vi ser ikke ting som de er, 
vi ser ting som VI er. 
Til syvende og sist 
ser vi alle verden gjennom våre subjektive briller. 
Så aldri glem 
at vi har ulike utgangspunkt og opplevelser, 
og ikke kan bestemme 
hva som er rett for den andre. 
Forsøk i blant å 
se deg selv utenifra, 
og den andre innenfra.
Forsøk i blant å 
ta noen steg tilbake
sett ting i større perspektiv

<3 

Å gjøre så godt man kan 
ut fra forutsetningene, 
er godt nok. 
Det mest essensielle
Vil. Alltid. Være. 
Intensjonen. 
Prøv, feil, 
og prøv igjen. 
Den sterke er den som 
faller
tørr å vise sårbarheten
som vi alle har 
og som aldri gir opp.

<3 

Unngå å følge med på 
hva alle gjør hele tiden, 
eller hvor alle er. 
Finn roen i ditt eget liv. 
Vær tilstede der du er. 
Bruk sansene. 
Oppmerksomt. 
Tilstede.

<3 

Ikke sammenlikne deg. 
Alle har sine styrker og svakheter, 
om du ser det eller ei. 
Du er god nok. 
Aksepter deg. 
Hele deg. 
Våg å være. 
Hele deg. 
Og ingen andre. 
Se folk i øya og smil. 
Har du det godt med det selv, 
har du det godt med andre. 

<3 

Våg å kjenne på følelsene dine. 
Alle følelsene. 
Ufarliggjør dem ved å
anerkjenne dem.
Se dem inn i hvitøyet.
Gjerne stopp litt ved dem om du må
Reflektere rundt dem. 
Og så gå videre.
Anarkjenn dem
Uten å dyrke dem 

Flykter du fra følelsene dine
eier de deg.
Du føler deg "tatt" av dem.
Akespeter du følelsene dine,
er det DU som eier DEM
På denne måten 
kan en lettere å styre over uheldige 
reaksjone og impulser.
Uheldige tankemønstre
Uheldige handligsmønstre.

Det er også en balanse mellom 
å bagatellisere følelsene, 
kjefte på dem, eller ignorere
samt det å være i selvmedlidenhet,
syntes synd på deg selv
Streb etter balansepunktet. 
Streb etter 'selvmedfølelse'. 

Emosjonell intelligens består av muskler
Og emosjonell styrketrening er 
som annen styrketrening
Det tar tid. Må trenes. Vedlikeholdes.
Og krever tålmodighet og raushet

<3 

Ta oksygenmaska på 

deg selv først. 
Når du er i balanse, 
når du er i kontakt med deg selv, 
så kjenn på kontakt med andre. 
Kjenn på kontakten med naturen. 
Kom nær.
Vær ekte. 
God kontakt fører til 
kjærlighet. 

<3

Kjærlighet

Ofre
Noe
Av deg selv
Sette noe annet/annen foran deg selv. 
Fordi
Du elsker
Kjærlighet er ikke en følelse
Som flykter hit og dit
Men en tilstand
En relasjon
Som gir utspring til andre følelser
Kjærlighet 
er betingelsesløs
Og ikke avhengig av kvantitative enheter
Målbare størrelser

Kjærlighet kan føre til
Tilknytning
Trygghet
Helhet
Samstemthet
Nærhet
Dyrk det
Og det gode vil vokse
Det som har verdi
Det som har mening


onsdag 27. november 2019

Cat Stevens


"British Pop Legend Cat Stevens, who converted to Islam many years ago and since then has been called Yusuf Islam, caused a big fuss in the media during a visit to Turkey. One of the journalists from the Turkish news agency asked him the following question: "What do you say about Islam that you have now accepted which allows a man to marry four women? How can you logically justify this? How could you accept something like this as a westerner and an enlightened musician?''
Yusuf Islam replied, "You claim to know my previous state. Before I 
became Muslim, I was with so many women that I don't even know how many there were. I wouldn't even know if I had children from these women. When I lead such a depraved life, you were thrilled by me. Now I have become Muslim and I'm only married to one woman. I don't intend to marry a second woman either. Just as the Islamic order of life allows the man to marry up to four women, it also imposes on him a number of duties regarding women and children. In the west, there is no such responsibility. A child doesn't know his father and a father leaves this world without even once seeing his children.''

From Fan Page : Daleel

søndag 20. november 2016

"Den gang da"

Det var en gang hvor den islasmske sivilisasjonen var på topp innen flere vitenskapelige felt. Dette står i kontrast  til nå, hvor andelen analfabeter i flere muslimske land er 20-30 %. 

Her er en artikkel fra "National Geographic" som går videre inn på medisin som vitenskap og fagfelt. 
http://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2016/11-12/muslim-medicine-scientific-discovery-islam/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20161119history-muslimmedicine&utm_campaign=Content&sf42857429=1
Tidligere innlegg: 
-http://fjorderogmoskeer.blogspot.no/2014/05/religion-og-vitenskap.html
-http://fjorderogmoskeer.blogspot.no/2013/11/islamic-golden-age.html

søndag 16. oktober 2016

Boklansering - Islamsk humanisme

"For å forstå islam som religion i dag, er det avgjørende med kunnskap om det filosofiske og kulturelle mangfoldet som hele veien har preget islams historie.

I denne boken belyser bidragsyterne den rike variasjonen innen muslimske tolkningstradisjoner og bevegelser, og løfter frem en humanistisk islamforståelse som harmonerer med kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati." 


Fra forordet:
"Vi håper med denne boken å få debatten om islam inn på et mer saklig og nyansert spor, samt gi den oppvoksende generasjon norske muslimer en innsikt i det islamske mangfoldet som sjelden får plass i mediene. Boken presenterer et lite omtalt perspektiv på islamske og humanistiske tradisjoner og tenkere, for å gi et mer nyansert bilde av vår tids mest omdiskuterte religion."


- Litteraurhusethttp://www.aftenposten.no/norge/Ny-bok-om-islamsk-humanisme---Holdningene-til-likestilling-endrer-seg-raskt-i-positiv-retning-606642b.html

lørdag 1. oktober 2016

Debatten

"Abid Raja ble truet på livet etter en debatt om nikab, og politiet starter etterforskning. Men skal vi ta trusler fra ekstreme islamister på alvor? I kveldens sending er temaet ekstrem islamisme, bruken av hodeplagg og religionens plass i samfunnet."

https://tv.nrk.no/serie/debatten/NNFA51092916/29-09-2016

søndag 18. september 2016

Womens freedom

Do you want to liberate women by talking about the way they dress? Doesn't it mean that you are yourself trapped with superficial views as you talk about freedom? The only way to liberate women is to provide them with education, critical thinking and social autonomy. With or without headscarf, they should be able to decide for themselves. If YOU, in the name of YOUR superficial idea of freedom, you reduce their freedom to your only right choice; you might have to stop patronising about freedom and start lecturing about dogmatism.
- Tariq Ramadan

mandag 11. juli 2016

A Skeptic said: “What if you are wrong?”
I said: “What if I am right?”
An Atheist said: “How is there a Creator?”
I said: “How is there a Creation?”
A Christian said: “Love God and worship Jesus”.
I said: “Love Jesus and worship God”.
A Jew said: “God will be true to his covenant with us”.
I said: “But have you been true to your covenant with God?”
A Buddhist said: “The purpose of life is to discover Enlightenment”.
I said: “Enlightenment means to discover the purpose of life”.
A Polytheist said: “I worship many objects that hear and intercede for me with the Almighty God”.
I said: “I worship one God that’s Almighty enough to hear me without any intercessors”.
A Secularist said: “Wars and killing for religious reasons are bad”.
I said: “Wars and killing in the name of freedom, and for materialistic reasons are evil”.
An Evolutionist said: “The universe created life by itself by chance, without needing God”.
I said: “Did the universe create itself in such a balanced manner, without needing God?”
A Nationalist said: “The Nation comes first, before God”.
I said: “God was first, before the Nation”.

- Ukjent

søndag 5. juni 2016

Velkommen kjære ramadan 💛

Nå er måneden for renselse, refleksjon og selvutivkling endelig kommet. Måneden for fasten og selvkontroll. Indre kamp (jihad al-nafs) mot selvopptatthet, arroganse, grådighet, sinne og sjalusi. Måneden for tålmodlighet, ydmykhet og takknemlighet. Måneden for solidaritet, empati og generøsitet. Måneden for å tilstrebe det gode og gjøre det lille ekstra. Måneden for å øke sin Gudsbevissthet (taqwa). 

Ønsker alle muslimer en riktig god og fredfull ramadan!

Her er et tidligere innlegg om fasten: 
http://fjorderogmoskeer.blogspot.no/2013/07/faste-sawm-indre-og-ytre-renselse.html What is patience?

Patience does not mean to passively endure. It means to be farsighted enough to trust the end result of a process. It means to look at the thorn and see the rose, to look at the night and see the dawn.
~ Rumi

fredag 27. mai 2016

La Alhambra, Granada, Spania

©Vicente Holgado

Hva er islam for meg?

Islam for meg er å innse virkeligheten av en høyere enhetlig kraft som er årsaken til all eksistens. En kraft som er barmhjertig, nåderik, rettferdig, mektig og alltvidende. Det er å forstå forskjellen på Skaperen og skapelsen. 

Islam er kjærlighet og hengivelse til denne enhetlige kraften - Gud. 

Islam å tro at menneskene har blitt påmint om denne universelle sannheten gjennom tusenvis av profeter opp gjennom tidene. Og at denne troen ligger dypt forankret i vår natur. 

Islam er å stresse ned og gjøre det beste ut av situasjonen. Du kan styre dine indre følelser, men du kan ikke alltid styre den ytre situasjonen. Det er en dypere mening og visdom med alt. Om man forstår eller ikke. Ha tilitt til Gud. 

Islam er renhet. Islam er godhet. Det er å gjøre det beste ut av livet sitt og være et gode ovenfor samfunnet og andre mennesker. Det er å dele av det Gud har gitt deg til de som har mindre. Det er å være tilfreds og takknemlig for alt i live og ikke ta noen ting som en selvfølge. 

Islam er å undre ove livet. Være ydmyk. Det er å reflektere, være nysgjerrig og stadig søke kunnskap. Det er å ikke følge "saueflokken".

Islam er å være ærlig. Handle på det en tror og "walk the talk". Samtidig blir handlingene av null betydning dersom intensjonen er feil. Tro og handling går hånd i hånd og komplimenterer hverandre.  

Islam er å aldri tro at du er bedre enn et annet mennekse. Det er å ikke dømme. Vite at ingen andre en Gud vet den andres tanker og intensjoner. 

Islam er å gjøre sitt beste, samtidig som å innse at menneskets natur er svakhet og glemsomhet. Det er å aldri gi opp og vite at det er håp for alt og alle. Det er å være i endring og utvikling. For hver dag, time, minutt og sekund åpner det seg et nytt univers med nye muligheter. 

Islam er å ha troen på at alt er mulig og at du kan klare alt med Guds hjelp. Det er å ha troen på seg selv og sin egen mestringsevne.  

Islam er å ta vare på sin kropp, helse, natur og miljø. Det er harmoni og behandle ting med respekt, ikke sløse eller overdrive med noe. Det er den "den gylne middelvei".

Islam er å være bevisst på at vi alle en dag skal dø. Og at ingen kan si når. Det er å vite at alt det vi da sitter igjen med, er vår tro, våre tanker og handlinger. Hva har vi gjort i livene våre? Hva  har vi prioritert? Hva har vi elsket høyest? 


<3 lørdag 16. april 2016

fredag 8. april 2016

Norsk islam

Presentasjon og diskusjon rundt Mohammad Usman Ranas bok Norsk islam - hvordan elske Norge og islam samtidig.

Hva skal egentlig til for å styrke moderate krefter i islam i Europa og Norge?
Er det mulig å tenke seg islam tilpasset norske forhold? Hvordan?
Hva er de viktigste strategiene for å bekjempe islamsk ekstremisme?

onsdag 13. januar 2016

Den 11. landeplage

Religionsviter Øyvind Strømmen skriver en grundig anmeldelse av Hege Storhaugs bestselger "Islam - den 11. landeplage": http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=10051

Samfunnsforsker Olav Elgvin skriver også en rasjonell anmeldelse her: https://morgenbladet.no/boker/2015/11/farvel-storhaug-0

Vi kan og bør være bevisste på hvilke verdier vi mener er bra for oss selv og samfunnet vi lever i, og vi kan gjerne arbeide for å spre og fremme disse verdiene i samfunnet. Men problemene oppstår når vi begynner å konstruere grupper av mennesker og tillegge dem verdier - enten det er vi som tillegger oss selv et slags monopol på de gode verdier - eller vi tillegger våre motstander negative verdisett uten å akseptere deres rett til å selv velge sine verdier.

Jeg syntes det er utrolig at denne damen fremstår som islam-ekspert i mediene. Og det er ille at Hege Storhaugs bidrag til gruppetenkning, fiendtlighet og mistenksomhet ikke har blitt imøtegått tidligere.

*Statsviter og generalsekretær i LIM, Sylo Tatako, skriver på humanist.no: https://humanist.no/2016/03/enoyd-om-islam/

onsdag 9. desember 2015

Islams teologi er grunnleggende demokratisk og humanistisk

Godt skrevet av Farhan Shah i aftenposten:

"Å basere islamforståelsen på militante og konservative gruppers ideologiske syn er historieløst.

I en lang periode har islam på norsk jord blitt kritisert fra både kristne og sekulær-humanistiske hold.

Den nye versjonen for kristen polemikk mot islam – med klare historiske røtter og høyrepopulistisk undertone – fremstiller islam som blant annet en «essensiell» terrormilitaristisk ideologi, og skildrer profeten Muhammad som en Antikrist og en tydelig representasjon av en krigsfyrste som forkynner en bloddryppende volds- og krigsteologi - utstyrt med anlegg for pedofili.

Pepret med kritikk
Sekulære humanister retter den samme kritikken mot islam, som i en tidligere fase ble rettet mot kristendommen av opplysningstidens markante skikkelser og nyere ateistiske kritikere som Fredric Nietzsche, Ludwig Andreas Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, Arnulf Øverland og Bertrand Russell.

Disse kritiserte kristendommens natur som de forfektet inneholdt sterke elementer av overtro og overnaturlige elementer, samt en undertrykkende og voldsfremmende teologi.

I nyere tid har islam blitt pepret med kritikk fra sekulære, humanetiske hold, som gjennom en essensialistisk tanke forfekter at islamske lover fundamentalt sett er kvinneunderkuende, voldsfremmende, autoritære og anti-humanistiske. En slik kritikk er tett forbundet med en teologisk lære om (klassisk) sharia, den islamske lovkodeksen og hadith-litteratur.

Intellektuell dovenskap
Det er absolutt viktig at oppriktige og kunnskapsrike muslimske stemmer kritiserer en essensialistisk, reduksjonistisk og unyansert islamfremstilling. En slik fremstilling må kritiseres fordi slike islamtolkninger, fra et vestlig sekulært perspektiv, baserer tenkningen på selektive, isolerende og ikke-konstekstuelle fortolkninger av Koranen og anser disse som de eneste autentiske fortolkninger.

Denne tanken neglisjerer et bredt spekter av muslimske intellektuelle skikkelser, både fra fortiden og den nyere tid som har tolket Koranen og de islamske tekstene på annerledes vis.

Å basere islamforståelsen på militante og konservative gruppers ideologiske syn, innebærer fravær av en historisk-kritisk og kontekstuell tilnærming.

Når det er sagt, må det understrekes at det er muslimenes forpliktelse å foreta en historisk-kritisk studie av de overleverte tradisjoner. Tradisjoner som er i konflikt både med Koranen og den moderne menneskerettighetstenkningen. Å beskylde Vesten for muslimsk kollektiv dekadanse er rett og slett intellektuell dovenskap.

Saudiarabisk nattsvart ideologi
Det råder ingen tvil om at Vesten – især USA – har spilt sin rolle gjennom destruktiv geopolitikk og bidratt til finansiere den saudiarabiske militaristiske nattsvarte ideologi, som er ansvarlig for spredningen av militante og radikale ideologier i islams navn. Men – dette er kun en del av årsaken til den muslimske verdens patologiske og skrøpelige tilstand.

Som nevnt tidligere, er vestlig sekulær-humanistisk kritikk rettet mot islam relatert til to sentrale elementer: ideen om sharia og hadith-litteratur. 

Gjennom en helhetlig og kontekstuell lesing av Koranen, registrerer vi at bokens primære funksjon var å løsrive araberne fra ulike former for undertrykkelsesmekanismer til fordel for et rettferdig, demokratisk og humanistisk samfunn.

Det teologiske grunnlaget til islam hviler på (etisk) monoteisme, som er direkte relatert til opprettholdelse av rettferdighet og likeverd. Derav termen etisk monoteisme. Koranen beordrer muslimer til å ikke blande deres tro, basert på humanisme, opprettholdelse av menneskerettigheter og moralsk sensitivitet med urettferdighet og despotisme.

Med andre ord, den islamske teologien er fundamentalt demokratisk, humanistisk og menneskerettighetsorientert. Fra år 610 til 661 e.Kr, som regnes som den første islamske perioden, var det dette menneskerettighetsorienterte idealet som dominerte muslimske samfunn.

Shariah er ikke guddommelig
Det hersker en utbredt misforståelse blant muslimer og ikke-muslimer knyttet til ideen om shariah, tolket som den guddommelige lovkodeks. Begrepet shariah er avledet fra det klassisk arabiske ordet Shar`a, som betyr en naturlig strøm av vann.

Shariah er en allegori som står for «veien som fører til rennende elv». Med andre ord, shariah symboliserer utviklingsdyktige levesett. Shariah er ikke guddommelig. Tvert om er shariah menneskelige konstruksjoner og fortolkninger for å forstå Guds vilje (Koranen) i spesifikke historiske kontekster.

Ekspanderingen av det islamske imperiet til ukjente geografiske områder skapte nye utfordringer og behov, dermed utviklet det seg detaljerte juridiske lovgivninger for så å regulere nye sosiopolitiske forhold. Shariah er intet mer enn lovgivning (fiqh, rettsvitenskap) og personlige formeninger til klassiske muslimske jurister, farget av datidens klima.

Et eksempel er den fryktinngytende apostasitanken som knyttes til Koranen. Denne doktrinen har sitt egentlige utspring fra den rettslige tanken fra klassisk islamsk periode, som er et tydelig brudd med Koranens prinsipp om religionsfrihet. Religionsfrihet innebærer også frihet til forfall fra islam, uten noen former for psykologisk eller somatisk lidelse.

En av hovedårsakene til den uheldige utviklingen av sharia som anti-humanistisk er grunnet historiske politiske faktorer. Gjennom en assimileringsprosess av ikke-islamske elementer og egne politiske interesser, ble det islamsk-demokratiske politiske styret fra år 661 til 1200 omgjort til et kongedynasti.
Majoriteten av datidens monarker, teologer og jurister var dypt påvirket av det romerske og persiske riket og disse rikenes hierarkiske karakter, især det persiske, som var innlemmet i det muslimske imperiet.

Fra demokratisk til autoritært
Det var gjennom den klassiske islamske perioden (800-1200 tallet) at islam som en demokratisk, religiøs pluralistisk og humanistisk størrelse, ble forvandlet til et monarkisk og totalitært styre.

For å opprettholde det monarkiske herredømme og hierarkiske klasseskillet, produseres det blant annet lovgivning med hensikt å ivareta monarkenes maktinteresser.

Den eldste biografien om profeten Muhammad produseres av Ibn Ishaq (704-767), arabisk historiker. Denne biografien (norsk oversettelse: Profetens liv og levnet), påvirket av den imperialistiske konteksten, betegner og skildrer Muhammad som blant annet en krigsherre for destruktive og blodige krigføringer – blottet for sosialetiske, politisk-etiske og humanetiske verdier – gjennom å betone en form for voldelig krigsteologi.

Imperialistiske korantolkninger blir også produsert, i favør av monarkene og deres despotiske maktinteresser og motivasjoner.

I strid med Koranens grunnprinsipper
Hadith-litteraturen – basert på muntlige overleverte beretninger – blir av den muslimske majoriteten akseptert instinktivt som en av de autoritative og definerende tekstene hva gjelder koranfortolkning, eller som et utgangspunkt for en kontekstuell fortolkning.

Hadith-samlingene (tradisjonelle beretninger om Profeten Muhammad og hans følgere) ble først nedskrevet mellom 800-900 tallet (cirka to hundre år etter Muhammads død).

De mest eldste, plausible og anvendte hadith-samlinger innenfor sunnisekten er Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim. Begrepet sahih betyr (godkjent). En godkjent (sahih) hadith er en beretning eller fortelling som er i harmoni med den fundamentale islamske læren i kraft av ortodoks tenkning.

En grundig kritisk analyse av hadith-materialet som faller inn i under kategorien «troverdig», svekker hadith-samlingenes posisjon som et hovedkriterium for koranfortolkning.

Hadith-litteraturen gir uttrykk for sterke overnaturlige, mytologiske, de-humaniserende, irrasjonelle og umoralske elementer det store flertall muslimer, som i sitt innerste vesen er humane og forstandige, vil forkaste og anse i strid med Koranens grunnprinsipper.

Det er som oftest disse anti-Koranske hadith-beretningene som blir brukt av islamfiendtlige krefter for å sverte profeten Muhammads karakter og Koranens natur.

Nytter lite med fordømmelse
Problemet ligger fundamentalt sett i den overleverte islamske kulturarven. Det nytter lite å fordømme degraderende skildringer av Muhammad og en voldsdiktatorideologi som en refleks av Koranen, så lenge det ikke oppfordres til reformasjon av tradisjoner og størknede koranfortolkninger.

Å anse menneskelige fortolkninger og beretninger – alltid et produkt av historiske omstendigheter og tenkemåter – som eviggyldige sannhetsåpenbaringer ekskluderer Koranens dynamiske natur og det sentrale prinsippet om kreativ nytolkning (ijtihad) og fornyelse (tajdid), i takt med den foranderlige sosiopolitiske virkeligheten.

Muslimske teologer og intellektuelle på norsk jord må bryte med imitasjontradisjonens lenker (taqlid), som har stagnert den frie intelligens samt den indre teologiske tenkningen i flere århundrer.

Det er høyst nødvendig å befri intelligensen vår fra lenkebinding og rigide tankemodeller skapt av beretninger ytret av fortidens personligheter i despotiske regimer. Om blind imitasjon hadde vært den sannferdige veien, så hadde profeten Muhammad fulgt fotsporene til sine forfedre.

Men enhver muslim vet at det ikke var tilfellet. Tvert om kjempet han mot deres dominerende arkaiske tradisjoner og kulturelle praksiser, til fordel for en humanisert, pluralistisk og egalitær samfunnsmodell.

En mørk blindvei
En kritikkløs aksept av de etablerte lovskolene og autoritetenes doktriner – som avspeiler de sosiale, politiske og økonomiske utfordringene og forholdene i de tidlige kongedynastiene – er uten tvil en mørk blindvei.

Revurdering og reform av den religiøse tenkningen og ulike praksiser i islam må gi svar på aktuelle utfordringer av sosiologisk, økonomisk, politisk og etisk art. Dette kan bare realiseres gjennom muslimenes befrielse fra dogmatiske, autoritære og konvensjonelle fortolkninger, samt gjennom å ta utgangspunkt i de åpenbarte menneskerettighetsprinsippene i Koranen.

Samtlige tradisjoner som hadith og fiqh må tolkes ut fra Koranens hovedprinsipper, for så å skille mellom det permanente (transhistoriske prinsipper) og det foranderlige (menneskelige tolkninger av åpenbaringen i spesifikke kontekster).


Dette omfattende, men essensielle reformasjonsprosjektet er en tvingende nødvendighet – på norsk jord."